Foto

OPEL SALONE DI GINEVRA 2016 Stand

Foto 1 di 10

Foto di: www.weigl.biz, Copyright di: Opel PR

Al Salone di Ginevra 2016 Opel schiera la GT Concept, Mokka X e Astra.